Elinstallationer, byggnadsautomation och konsultuppdrag

Vi är ett företag som jobbar med såväl företagskunder som privatpersoner inom hela Stockholms län.

Dagligen utför vi installationer inom kraft, belysning samt styr & regler.
Många av dessa arbeten har vi projekterat själva och utför även rena konsultuppdrag med tekniska beskrivningar och ritningar.

Behöver ni hjälp med termografering och/eller loggning av elanläggningar kan vi hjälpa er med egen utrustning.

Elinstallationer

Vi utför alla förekommande önskemål med prioritering på energibesparing utan att det estetiska blir lidande.

» Läs mer om elinstallationer

Byggnadsautomation

Vi vill hjälpa er med att installera öppna system som kan hanteras av kunden själv utan expertis i den dagliga driften.

» Läs mer om byggnadsautomation

Konsultuppdrag

Vi kan hjälpa er med förfrågningsunderlag eller relationshandlingar. Belysningskalkyler med ljusvärden samt energibesparingar.

» Läs mer om konsultuppdrag