Förfrågningsunderlag eller relationshandlingar

Konsultuppdrag

Vi kan hjälpa er med förfrågningsunderlag eller relationshandlingar. Belysningskalkyler med ljusvärden samt energibesparingar.
Med egen utrustning kan vi hjälpa er med termografering för att se värmeutveckling som kan innebära brandfara. Med logger kan vi se hur er elförbrukning är fördelad eller om det finns snedbelastning.